Stichting Met Raad en Daad is voor haar financiën aangewezen op de bijdragen die zij bij haar cliënten in rekening brengt.
De onderstaande bedragen zijn richtlijnen en gelden voor 2024 inclusief BTW.
De toelichting hierop wordt tijdens de intake op papier uitgereikt en besproken.

Dienstverlening modules

Hulp bij thuisadministratie € 33,- per maand
Budgethulp € 47, per maand
Algemene ondersteuning bij het alledaagse leven € 47,- per maand
Combinatie van hulp bij thuisadministratie, budgethulp en algemene ondersteuning € 51,- per maand
Bij deze module geldt een eenmalige bijdrage van € 30,- voor de intake.  
   
Belangenbehartiging op basis van:  
– Levenstestament of Algemene volmacht € 78,- per maand
– Beide: Algemene en Medische volmacht € 117,- per maand
Bij deze module geldt een eenmalige bijdrage van € 70,- voor de intake.  
   
Nalatenschapszorg € 47,50 per jaar
Voor de Afwikkeling van een Nalatenschap rekenen wij de wettelijke 1% van de nalatenschap, met een minimum van € 2.745,-
Bij deze module geldt een eenmalige bijdrage van € 70,- voor de intake.
 
Indien van toepassing is ons uurtarief € 93,50 per uur
Voor Bewindvoering en Mentoraat gelden de wettelijk vastgestelde vergoedingen