Bewindvoering en mentoraat

Voor diegenen die niet meer in staat zijn een levenstestament of algemene volmacht op te stellen, kan Stichting Met Raad en Daad via een uitspraak van de rechter optreden als bewindvoerder (financiën) of mentor (alle andere niet-financiële belangen).

De bewindvoerder en/of mentor wordt daarbij aangewezen door de rechter en wordt vervolgens ook elk jaar nauwgezet door de rechtbank gecontroleerd.
In een levenstestament bepaalt u zelf wie u financiën mag beheren als u het zelf niet meer kunt. Er is dan geen langdurige procestijd bij de rechtbank nodig. Uw belangen kunnen met onmiddellijke ingang worden behartigd.