Samen met de cliënt wordt aan de hand van een checklist vastgesteld wat de diverse wensen zijn. Het gaat om wensen die betrekking hebben op alle zaken rond de uitvaart. Met wie moet contact worden opgenomen, is er een codicil, zijn er goede doelen die de cliënt wil ondersteunen etc.

Naar behoefte neemt de Stichting jaarlijks of tweejaarlijks contact op om te overleggen of hetgeen is vastgelegd nog actueel is of aanpassing behoeft.

De Stichting kan alleen als executeur optreden indien dit is vastgelegd in een testament of een notariële akte. Een executeur zorgt voor de afwikkeling van de nalatenschap naar de wens van de cliënt. Dit gaat van het regelen van de uitvaart in overleg met de begrafenisonderneming, de ontruiming van de woning, opvang van eventuele huisdieren tot de verdeling van de nalatenschap. Dit alles in overeenstemming met de vastgelegde wensen.

Voor de afwikkeling van een nalatenschap rekenen wij 1% van de nalatenschap; dit is het wettelijke vastgestelde tarief, met een minimum van € 2.745,-